Ga naar de inhoud
Home » Blog » Wat kost een advocaat?

Wat kost een advocaat?

  Je zoekt een advocaat, maar hoeveel kost een advocaat eigenlijk? Kan je gratis een advocaat krijgen? Moet je altijd een uurtarief betalen? De kosten van een advocaat hangen af van verschillende factoren. Belangrijk is bijvoorbeeld jouw inkomen, vermogen en gezinssituatie. Ook is van belang of je een rechtsbijstandverzekering hebt. In dit bericht leggen wij uit hoeveel een advocaat kost.

  Toevoeging

  Als je een laag inkomen hebt, dan kan je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. Als je een toevoeging krijgt, dan betaalt de overheid een deel van jouw advocaatkosten. Jij betaalt dan een eigen bijdrage aan jouw advocaat. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen, vermogen en gezinssituatie. Een alleenstaande en werkloze moeder komt bijvoorbeeld sneller in aanmerking voor een toevoeging dan een gezin met twee werkende ouders. In sommige gevallen betaal je helemaal geen eigen bijdrage, dan is jouw advocaat zelfs gratis.

  Jouw advocaat kan voor jou een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Je bent alleen niet verplicht om gebruik te maken van een toevoeging. Je mag ook met jouw advocaat afspreken dat je afziet van jouw recht op een toevoeging. In dat geval is jouw advocaat verplicht om jou te informeren over de gevolgen van het afzien van jouw recht op een toevoeging. Je betaalt zonder toevoeging bijvoorbeeld meer deurwaarderskosten. Jouw advocaat moet dan schriftelijk bevestigen dat je afziet van de toevoeging en dat je begrijpt wat de gevolgen daarvan zijn.

  Uurtarief of fixed fee

  Als je niet in aanmerking komt voor een toevoeging, dan moet je zelf de volledige kosten van jouw advocaat betalen. De meeste advocaten rekenen met een uurtarief. Het uurtarief van een advocaat ligt meestal rond de 180 tot 300 euro per uur. De hoogte van het uurtarief hangt onder meer af van de complexiteit en de spoedeisendheid jouw zaak. Sommige advocaten werken ook met vaste prijsafspraken (dit noemen wij een fixed fee). Jij betaalt dan een vast bedrag voor de hele rechtszaak of voor de behandeling van bepaalde onderdelen van jouw zaak.

  Als je een uurtarief hebt afgesproken, vraag jouw advocaat dan om vooraf een inschatting te maken van de verwachte tijdsbesteding. Jouw advocaat dient de gemaakte uren periodiek te factureren, bijvoorbeeld elke maand, zodat jij in staat bent om de kosten van jouw zaak beheersbaar te houden. Kan je de rekeningen niet meer betalen? Vraag jouw advocaat dan om te controleren of je op dat moment wel in aanmerking komt voor een toevoeging.

  Rechtsbijstandverzekering

  Je kan de kosten van een advocaat beperken door een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering die (een deel van) jouw advocaatkosten vergoedt. Bekende rechtsbijstandsverzekeringen zijn DAS, Stichting Achmea Rechtsbijstand en ARAG. Als je jouw zaak aanmeldt bij een rechtsbijstandsverzekering dan moet je wel voldoen aan de polisvoorwaarden van jouw verzekeraar, anders krijg je misschien geen dekking. Ook heb je niet altijd een vrije advocaatkeuze. Dat betekent dat je niet in alle gevallen zelf mag bepalen welke advocaat je voor welk geschil inschakelt. Heb je een rechtsbijstandverzekering en wil je een advocaat inschakelen? Vertel de advocaat die jij wilt inschakelen dan aan het begin van jullie gesprek dat je een rechtsbijstandverzekering hebt. Jouw advocaat kan afspraken met jouw verzekering.

  Andere kosten

  Je betaalt aan een advocaat de eigen bijdrage, het uurtarief of een fixed fee. Daarnaast betaal je de btw, eventuele kantoorkosten en andere kosten. Moet je naar de rechter? Dan betaal je in sommige gevallen griffierechten, deurwaarderskosten en bijvoorbeeld kosten voor uittreksels. Als je de rechtszaak verliest, dan kan de rechter bepalen dat je ook een proceskostenveroordeling moet betalen. Vraag jouw advocaat om een inschatting te geven van de totale kosten, dan kom je niet voor verrassingen te staan.