Ga naar de inhoud
Home » Blog » Wat is een proceskostenveroordeling?

Wat is een proceskostenveroordeling?

  Een rechtszaak is niet gratis. Je betaalt bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten en advocaatkosten. Vaak stellen rechtzoekenden de vraag: als ik win, betaalt de ander dan al mijn kosten? Het antwoord op deze vraag is in bijna alle gevallen: niet helemaal. In principe betaalt de verliezende partij het griffierecht en een gefixeerde vergoeding voor de advocaatkosten.

  Een eerlijk proces

  In Nederland kennen wij het recht op een eerlijk proces. Dat betekent ook dat rechtspraak betaalbaar moet zijn. Als je namelijk duizenden euro’s zou moeten betalen voor een rechtszaak, dan zou de rechtspraak niet voor iedereen toegankelijk zijn. Om die reden betaal je vaak slechts een fractie van de daadwerkelijke kosten van een procedure. Dit betekent ook dat als je een rechtszaak verliest, dat je dan niet alle kosten van jouw wederpartij moet betalen. In plaats daarvan betaal je in de meeste gevallen slechts de proceskosten volgens het liquidatietarief. Let wel: binnen het bestuursrecht en strafrecht gelden weer andere regels.

  Liquidatietarief

  Volgens het liquidatietarief betaal je een gefixeerd bedrag aan advocaatkosten per proceshandeling. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de hoogte van de vordering of het soort zaak. Gaat jouw rechtszaak bijvoorbeeld over een vordering van minder dan duizend euro, dan betaal je enkele tientallen euro’s per proceshandeling. Gaat jouw rechtszaak daarentegen over een vordering van een miljoen euro, dan betaal je een paar duizend euro per proceshandeling.

  Proceshandelingen

  De meeste rechtszaken start je met een verzoekschrift of dagvaarding. De wederpartij kan schriftelijk reageren, welke reactie een verweerschrift of conclusie van antwoord wordt genoemd. Soms wil een partij dan nog iets mededelen, waarvoor een akte wordt genomen. Als de rechter of partijen de schriftelijke stukken en het geschil willen toelichten, dan volgt vaak een mondelinge behandeling. Ook kan je een getuigenverhoor vragen, of je vraagt de rechter om naar jouw specifieke situatie te komen kijken. Al deze processtukken en gebeurtenissen noemen we proceshandelingen.

  Met welk bedrag moet je ongeveer rekening houden?

  Heb je een huurachterstand en ben je gedagvaard door jouw woningcorporatie? Houd dan rekening met een proceskostenveroordeling van ongeveer € 800,- tot € 1.500,-. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld een geschil met je werkgever. Maar let op: als de vordering hoger is dan een paar duizend euro, betaal je al snel veel meer voor een rechtszaak. Wil je een goede inschatting kunnen maken? Kijk dan op www.rechtspraak.nl