Ga naar de inhoud
Home » Blog » Wat is een toevoeging?

Wat is een toevoeging?

  Iedereen heeft recht op een advocaat, maar niet iedereen kan een advocaat betalen. In bepaalde gevallen heb jij recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit noemen we ook wel een toevoeging. Als je recht hebt op een toevoeging, dan betaal je meestal alleen een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen, maar ook van het soort zaak. Soms hoef je bijvoorbeeld helemaal geen eigen bijdrage te betalen.

  Let op: naast een eigen bijdrage zijn er ook andere kosten verbonden aan een rechtszaak. Soms betaal je bijvoorbeeld een griffierecht of je moet een deurwaarder inschakelen. Daarnaast is procederen niet zonder risico: je kan worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de wederpartij.

  Geen eigen bijdrage

  In uitzonderlijke gevallen hoef je niet ook een eigen bijdrage te betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor slachtoffers van bepaalde ernstige misdrijven. Ook hoeven gevangenen zonder inkomen of vermogen geen eigen bijdrage te betalen. Wil jij weten of je in aanmerking komt voor een toevoeging en of je een eigen bijdrage moet betalen? Vraag dit aan jouw advocaat of bekijk de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

  Peiljaarverlegging

  Soms kunnen jouw dagelijkse omstandigheden opeens veranderen. Je raakt bijvoorbeeld je baan kwijt of je wordt ernstig ziek. De Raad voor Rechtsbijstand gebruikt jouw inkomens- en vermogensgegevens van twee jaar terug om na te gaan of je in aanmerking komt voor een toevoeging. Jouw huidige inkomen en vermogen is namelijk nog niet vastgesteld door de Belastingdienst en kan dus nog wijzigen. Als jouw persoonlijke situatie sterk is gewijzigd, dan kan je vragen om een peiljaarverlegging. Je moet jouw advocaat dan van aanvullende gegevens voorzien. Als blijkt dat jouw inkomen en vermogen sterk is gedaald, dan kan je alsnog in aanmerking komen voor een toevoeging. Ook kan je met een peiljaarverlegging een lagere eigen bijdrage opgelegd krijgen. Maar let op: de Raad voor Rechtsbijstand controleert na twee jaar of jij daadwerkelijk recht had op een toevoeging. Als jouw inkomen of vermogen na een peiljaarverlegging sterk is toegenomen, dan kan de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken. In dat geval moet je alsnog zelf voor jouw advocaat betalen.

  Resultaatbeoordeling

  Als je bijvoorbeeld gaat scheiden, dan kom je misschien in aanmerking voor een toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand gaat dan namelijk uit van jouw inkomen als alleenstaande of als alleenstaande ouder, als jouw inwonende kinderen nog minderjarig zijn. Het inkomen en vermogen van de partner van wie jij gaat scheiden wordt dan dus niet meegeteld. Als je bij de scheiding ook jullie gezamenlijke vermogen gaat verdelen, dan is er sprake van een resultaat. Denk bijvoorbeeld aan de echtelijke woning die je gaat verkopen. In dat geval moet je bij het eindigen van de procedure aangeven dat er sprake is van een resultaat. Bij een bepaald resultaat trekt de Raad voor Rechtsbijstand de eerder afgegeven toevoeging in. Je dient dan alsnog voor jouw advocaat te betalen. Maak hierover dan ook duidelijke afspraken met jouw advocaat.